Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIUM SZKOLNE

Od 1 września br. będzie prowadzony nabór wniosków o udzielanie pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego -

"stypendia szkolne".

O pomoc materialną mogą również ubiegać się słuchacze kolegiów, którzy wnioski mogą składać od 15 września br.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011 jest do pobrania na stronie internetowej Miasta - www.wodzislaw-slaski.pl/ (zakładka Wirtualne Biuro Obsługi Klienta /Wydział Edukacji) lub bezpośrednio w Wydziale Edukacji oraz Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w terminie:

1) do 15 września w przypadku uczniów szkół i wychowanków ośrodków,

2) do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, których dochód netto przypadający na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 351 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę i może wynosić miesięcznie od 80 % do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego (tj. od 72,80 zł do 136,50 zł miesięcznie).

W ramach stypendium może być zrefundowany m. in.:

1) zakup podręczników szkolnych, lektur, pomocy naukowych, słowników, encyklopedii,

atlasów, tablic matematycznych i innych pomocy dydaktycznych w zaleŜności od kierunku

kształcenia;

2) zakup zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka lub tornistra;

3) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego lub zajęcia rekreacyjno-sportowe;

4) zakup pomocy naukowych związanych z nauczanym przedmiotem oraz kierunkiem

kształcenia;

5) wyjazd na wycieczkę dydaktyczną, zieloną szkołę oraz obóz naukowy;

6) bilet miesięczny na dojazd do szkoły.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta

Wodzisławia Śląskiego - Pani Anna Bierska i Barbara Łangowska - tel. 032 453 93 11

Polish Czech English Italian Ukrainian

Dzwonki

1 8.00 8.45
2 8.55 9.40
3 9.50 10.35
4 10.45 11.30
5 11.50 12.35
6 12.45 13.30
7 13.40 14.25
8 14.30 15.15
9 15.20 16.05

Jadłospis

jadlospis

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 130 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacja roku


2019/ 2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2 września 2019
 
 
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020
 
 
ZAKOŃCZENIE I semestru
10 stycznia 2020
 
 
FERIE ZIMOWE 
13 stycznia 2020- 26 stycznia 2020
 
 
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
9 kwietnia- 14 kwietnia 2020
 
EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ
 21 kwietnia 2020- język polski
22 kwietnia 2020- matematyka
23 kwietnia 2020- język angielski
 
 
Dni wolne od nauki bez odpracowania:
31 października 2019
30 kwietnia 2020
12 czerwca 2020
  
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
26 czerwca 2020 roku