Uczniowie i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6
w Wodzisławiu Śląskim
mają zaszczyt zaprosic
na Koncert Noworoczny,
który odbędzie się 9 stycznia 2011 roku
o godzinie 17 00.