Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach

Projekt "Pierwszaki" po raz trzeci

W roku szkolnym 2010/2011 ruszyła III edycja Projektu „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, skierowanego do uczniów klasy I. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Społeczny. Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej. Praca z dziećmi w ramach Projektu jest prowadzona w czasie zajęć obowiązkowych podczas realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowany na forum publicznym.

Wychowawca kl. I Ewa Rybińska

 

Polish Czech English Italian Ukrainian

Dzwonki

1 8.00 8.45
2 8.55 9.40
3 9.50 10.35
4 10.45 11.30
5 11.50 12.35
6 12.45 13.30
7 13.40 14.25
8 14.30 15.15
9 15.20 16.05

Jadłospis

jadlospis

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 72 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacja roku


2019/ 2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2 września 2019
 
 
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020
 
 
ZAKOŃCZENIE I semestru
10 stycznia 2020
 
 
FERIE ZIMOWE 
13 stycznia 2020- 26 stycznia 2020
 
 
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
9 kwietnia- 14 kwietnia 2020
 
EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ
 21 kwietnia 2020- język polski
22 kwietnia 2020- matematyka
23 kwietnia 2020- język angielski
 
 
Dni wolne od nauki bez odpracowania:
31 października 2019
30 kwietnia 2020
12 czerwca 2020
  
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
26 czerwca 2020 roku