Każde dziecko jest zdolne

Od 3 stycznia 11r. 24 uczniów klasy I uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych w ramach edukacyjnego
projektu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa
"Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy".
Zajęcia te odbywają się : we wtorki od godz. 12.45 do 13.30 i w piątki od godz. 12.45 do 14.25. Dzieci korzystając z Ośrodków Zainteresowań, wyposażonych w ciekawe pomoce dydaktyczne,
rozwijają swoje pasje i zdolności. Środkidydaktyczne stymulują rozwój dzieci wieloaspektowo
i wielowymiarowo,pozwalają na indywidualizację pracy z uczniami, rozwijają ich kreatywność, ciekawość poznawczą i otwartość na wiedzę. Projekt zakończy się pokazem efektów
i osiągnięć dzieci zaprezentowanym na forum publicznym 3 czerwca 11r.
Już dziś serdecznie zapraszamy rodziców na podsumowanie projektu!

mgr Ewa Rybińska