Pierwszaki w drodze do wiedzy

W kwietniu  2009 roku nasza szkoła przystąpiła do realizacji Ponadregionalnego Projektu Edukacyjnego współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny i budżet państwa „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy". Beneficjentem Projektu, który obejmie 2.700 szkół podstawowych z terenu sześciu województw jest Grupa Edukacyjna S.A. z Kielc.

Nasza szkoła jest jedną z 540  szkół województwa śląskiego oraz jedną z ośmiu szkół z miasta Wodzisław Sl., które zostały wylosowane do udziału w tym projekcie.

Udział w tym przedsięwzięciu daje szansę rozwoju zainteresowań, zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka. Wspieranie rozwoju uczniów odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności dziecka, a szczególnie: językowej, matematyczno - przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno - informacyjnej i społecznej. Praca z dziećmi prowadzona jest podczas zajęć obowiązkowych oraz na zajęciach dodatkowych. Szkoła otrzymała wiele pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania przy realizacji projektu

Praca z dziećmi jest prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych (50 godzin).
W naszej szkole projekt adresowany jest w pierwszym etapie do klasy II, której wychowawcą jest  Henryka Elias. Następnie projekt prowadzić będą w klasach pierwszych kolejni nauczyciele nauczania zintegrowanego Izabela Wija –Sobiech oraz Ewa Rybińska..

W grudniu zakończył się pierwszy etap projektu edukacyjnego. Podsumowaniem był pokaz umiejętności dzieci. !6 grudnia 2009 r do szkoły zostali zaproszeni rodzice uczniów klasy drugiej. Pokaz umiejętności składał się z dwóch części- sportowej i teatralnej.

W pierwszej części odbyła się „Olimpiada drugoklasistów”. Uczniowie rywalizowali w siedmiu konkurencjach o „olimpijskie medale” z masy solnej, wykonane na zajęciach. Pokazali rodzicom swoje umiejętności sportowe- rzuty piłką i woreczkami do kosza, do obręczy, przeskoki przez skakankę, jazdę na czas na platformie, przejście na szczudłach przez przeszkody.

Druga część pokazu to pokaz umiejętności aktorskich. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny „Co słychać w lesie?”. Wcielili się w role zwierząt przygotowujących się do zimy. Wystąpili w samodzielnie zrobionych na zajęciach maskach, zaśpiewali wiele jesiennych piosenek z akompaniamentem instrumentów perkusyjnych.

Na zakończenie pokazu wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom z napisem „Każde dziecko jest zdolne” oraz pacynkę myszkę- patronkę projektu.

Realizacja całego projektu składającego się z trzech etapów potrwa do 2011 roku.

Henryka Elias