Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 

w Wodzisławiu Śląskim-  mgr Ewa Sosna

Zastępca dyrektora- mgr Marzena Hoinkis

Koordynator w szkole-mgr Justyna Porwoł

Edukacja Przedszkolna

mgr Marzena Hoinkis

Edukacja Przedszkolna

mgr Agnieszka Burek

Edukacja Przedszkolna

mgr Bogumiła Skubela

Edukacja Przedszkolna 

mgr Aleksandra Sobczak (urlop zdrowotny)

Edukacja Przedszkolna

mgr Izabela Wija- Sobiech

Edukacja Przedszkolna

mgr Ewelina Kuźnik

Edukacja Przedszkolna

mgr Sylwia Palka- Ostrzołek

Religia w przedszkolu

mgr Anna Pukowiec

(w zastępstwie mgr Elżbieta Kożuch)

Język angielski w przedszkolu

mgr Sylwia Palka- Ostrzołek

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Wija- Sobiech, wychowawca kl. 3

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Henryka Elias, wychowawca kl. 2

Edukacja wczesnoszkolna

 mgr Ewa Rybińska, wychowawca kl. 1

Język polski

mgr Hanna Koniorczyk, wychowawca kl. 7

Język angielski

mgr Dagmara Władarz, wychowawca kl. 5

Matematyka

mgr Małgorzata Szkopek

Historia

mgr Justyna Porwoł, wychowawca kl. 4

Biologia

mgr Maria Majewska

Geografia

mgr Maria Majewska

Fizyka

mgr Maria Majewska 

Chemia

mgr Maria Majewska

Język niemiecki

mgr Justyna Brzezinka

Informatyka

mgr Justyna Porwoł

Technika

mgr Justyna Porwoł

Muzyka

mgr Joanna Chyłek

Plastyka

mgr Bożena Tytko

Religia

mgr  Anna Pukowiec 

 (w zastępstwie mgr Elżbieta Kożuch)

Wychowanie fizyczne

mgr Marek Przybysz, wychowawca kl. 8

Bibliotekarz

 mgr Magdalena Dziaćko

Pedagog szkolny

mgr Danuta Dyrek-Misina

Świetlica

mgr Bożena Tytko

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Hanna Koniorczyk

Doradztwo zawodowe

mgr Justyna Porwoł

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Radosław Pomiotło

Psycholog

mgr Agnieszka Kramarczyk