Rada Rodziców

przewodnicząca -Daria Twardzik

Z-ca przewodniczącej- Monika Sanecznik

skarbnik Marcin Bienias