Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna  Grzenia

Zastępca: Nelly Hojka

Opiekunowie:  Hanna Koniorczyk, Maria Majewska