W roku szkolnym 2021/2022 pedagogiem szkolnym jest mgr Danuta Dyrek- Misina. Oferujemy wsparcie psychologa szkolnego mgr Agnieszki Kramarczyk.

TYGODNIOWY ROZKŁAD GODZIN PEDAGOGA SZKOLNEGO

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

7.10-7.55

Kl VII- zajęcia korekcyjno-kopensacyjne (grupa)

Klasa V ta – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, grupa

Kl. VII zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, grupa

Kl V TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

 

1. 8.00-8:45

         

2. 09:50- 10:35

         

3. 10:45-11:30

         

4. 11:45-12.30

Od 11.30-12.30

kl III – praca z uczniem objętym indywidualnym nauczaniem

       

5. 12:45-13.30

Kl III TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Od 12:30-13.30- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kl I

 

Kl V i IV ta zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Kl III zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

6. 13.40-14.25

Kl I Bezpieczny Rejs

Kl II- zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

   

Kl IV zajęcia rozwijają ce umiejętności uczenia się

7. 14.30-15.15

Klasa V – TERAPIA PEDAGOGICZNA

     

Kl VIII- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

8. 15.15-16.00

         

9 16.05-16:50

         
Psycholog szkolny:
Wtorek
 11.00-16.30
Środa
 13.10-15.40
 
 
Uczniowie uczestniczą w zajęciach zgodnie z harmonogramem i planem wsparcia dostosowanym do potrzeb uczniów.
 *Prosimy o indywidualny kontakt celem umówienia terminu konsultacji.

 Szukasz pomocy i wsparcia? Pobierz ulotkę.