Nauczyciele świetlicy:

 mgr Bożena Tytko

mgr Anna Pukowiec

mgr Ewa Rybińska

mgr Henryka Elias

mgr Maria Majewska

 Godziny pracy

Świetlica szkolna jest czynna od poniedziałku do piątku, przed lekcjami od godziny 7.00, po lekcjach do godziny 16.00.

Plan pracy świetlicy.

Procedury bezpieczeństwa na świetlicy.