W poniedziałek 14 września odbędą się zebrania Rodziców.

Zapraszamy na godzinę 17 00.

Poniżej przedstawiamy listę Przedszkolaków przyjętych do PP nr 13, na rok szkolny 2014/2015, z podziałem na grupy.

LISTA.

Dnia 25.11.2013 r. / poniedziałek / o godzinie 18.00 odbędzie się spotkanie Rady Rodziców SP 15 i PP 13 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 6 w Wodzisławiu Śląskim.

Prosimy o pewne przybycie.

W związku z zaplanowanymi obchodami jubileuszu 180-lecia naszej szkoły oraz uroczystością nadania jej imienia Kornela Makuszyńskiego zwracamy się z gorącym apelem do wszystkich absolwentów naszej placówki. Prosimy o czasowe wypożyczenie zdjęć:

  • klasowych, z roku ukończenia szkoły.
  • zrobionych w pomieszczeniach szkoły.
  • przedstawiających ważne, ciekawe, zabawne wydarzenia z życia kokoszyckiej szkoły
Gwarantujemy zwrot wszystkich fotografii.
Zdjęcia można przekazywać wychowawcom klas oraz pani Hannie Hibner.