2023/ 2024
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
4 września 2023
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024
ZAKOŃCZENIE I semestru
19 stycznia 2024
FERIE ZIMOWE 
29 stycznia-11 lutego 2024
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
28 marca- 2 kwietnia 2024 
EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ 
 
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
2 maja 2024, 31 maja 2024
                                                                                                      
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
21 czerwca 2024 

 

Rozmowa z zegarem o bezgrzesznych latach

Czy też pamiętasz, stary mój zegarze,
Jak w słońce twojej tarczy patrzył żak
I marzył o tym, o czym ja dziś marzę?
Czy też pamiętasz?
O, tak, o, tak, o, tak!

Ode dnia do dnia, od chwili do chwili
Żyliśmy życiu mądremu na wspak,
Godziny biegły, a myśmy liczyli
Szczęście na wieczność...
O, tak, o, tak, o, tak!

Ale raz jeszcze przypomnijmy wzloty,
I wróćmy myślą na gwiaździsty szlak!
Cofnij wskazówki i lećmy w wiek złoty...
Niech żyje młodość!
O, tak, o, tak, o, tak!

tekst: Kornel Makuszyński

muzyka: Leszek Lubański

 

2023/ 2024
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
4 września 2023
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2023 - 1 stycznia 2024
ZAKOŃCZENIE I semestru
19 stycznia 2024
FERIE ZIMOWE 
29 stycznia-11 lutego 2024
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
28 marca- 2 kwietnia 2024 
EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ 
 
DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
2 maja 2024, 31 maja 2024
                                                                                                      
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
21 czerwca 2024 

Z kart historii...

 

Przez kilkaset lat dzieci z Kokoszyc uczęszczały do szkoły w pobliskim Pszowie oraz w Jedłowniku. Jednak ze względu na odległości, prace w gospodarstwie i niechęć rodziców do niemieckiej szkoły dzieci rzadko uczęszczały do niej systematycznie.

Początki szkolnictwa w Kokoszycach sięgają I połowy XIX wieku. W 1830 roku rozpoczęto urządzanie szkoły.

W 1833 rozpoczęła ona działalność, była to szkoła pruska, świecka. Początkowo zajęcia odbywały się w wynajętym domu mieszkalnym, u gospodarza Chruszcza. Od uczących w niej nauczycieli wymagano znajomości języka niemieckiego. Pierwszym kierownikiem szkoły i nauczycielem był Józef Potyka (pracował tam przez 1 rok). Uczęszczało do niej wówczas 95 dzieci.

Kolejnymi wymienianymi w źródłach nauczycielami byli:

 • Jan Schulczyk (1 1/2 roku)

 • Rudolf Krusch (rodem z Kokoszyc) od 1833-1852,

 • Antoni Snehotta (1852- 1859)

 • Robert Laxy (od 1859 roku- ?)

Wymienieni są też: Krzoska, Glansek, Resch, Wieczorek.

W miejscu, gdzie obecnie znajduje się mini park z pomnikiem pamięci oraz Ośrodek Zdrowia przy ulicy Młodzieżowej wybudowano w 1840 roku, pierwszy, murowany budynek szkoły. Liczba uczniów regularnie rosła. Z informacji z 1890 roku wynika, że szkoła była dwuklasowa: uczęszczało do niej 127 dzieci.

W 1910 roku placówka zatrudniała 3 nauczycieli a uczniowie tworzyli trzy klasy.

Wraz z powrotem Kokoszyc w granice Polski, w 1922 roku, w miejscowości rozpoczęła działalność polska szkoła. W 1933 roku gmina zbudowała nowy budynek szkolny .

Rosnąca liczba uczniów oraz brak właściwego zaplecza ( brak sali gimnastycznej, stołówki, świetlicy, zbyt mało sal lekcyjnych), był powodem rozbudowy szkoły w 1993 roku.

Od 1922 roku funkcję dyrektora szkoły pełnili kolejno:

 • nauczyciel Wieczorek

 • Stanisław Cząstka

 • Konrad Latocha

 • Felicja Janeta

 • Tadeusz Łach

 • Jolanta Turkiewicz

 • Ewa Sosna.

W 2009 roku placówka została połączona z Publicznym Przedszkolem nr 13 i tworzy odtąd Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6.

 

Na podstawie materiałów opracowanych przez Konstantego Kowola, Ludwika Musioła i Władysława Szymura.

J. Porwoł