W dniach 4- 9 czerwca gościliśmy przedstawicieli szkół z Hiszpanii, Grecji, Słowenii, Włoch oraz Niemiec w ramach programu Comenius. Spotkanie rozpoczeliśmy od akademii powitalnej przedstawiając tańce oraz piosenki krajów partnerskich. Goście zwiedzali szkołę, przeprowadzili lekcje w klasach przybliżając naszym uczniom tradycje, zwyczaje oraz kulturę swoich krajów. Prezentacje te wzbudziły duże zainteresowanie uczniów. Ponadto spotkanie w Polsce dotyczyło podsumowania oraz ewaluacji zadań dotyczących projektu „Zdrowy Europejczyk”. Było także szansą na wymianę doświadczeń oraz poglądów.

mgr Dagmara Władarz