Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów.