Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach

Szkoła Promująca Zdrowie

Szkoła Promująca Zdrowie

Realizacja programu ,,Szkoła Promująca Zdrowie”.

 

Co to jest Szkoła Promująca Zdrowie?
Szkoła Promująca Zdrowie jest to siedlisko, w którym członkowie społeczności szkolnej - pracownicy i uczniowie: podejmują starania, aby poprawić swoje samopoczucie i zdrowie, uczą się jak zdrowiej żyć i jak tworzyć zdrowe środowisko, zachęcają ludzi, zwłaszcza rodziców do podjęcia podobnych starań.

Jakie są główne cechy Szkoły Promującej Zdrowie?

1. Edukacja zdrowotna jako ważny element programu nauczania szkoły.

2. Etos zdrowia w szkole.

3.Współdziałanie z rodzicami i społecznością lokalną.

Jakie są cele Szkoły Promującej Zdrowie?


Nadrzędnym celem SZPZ jest zdrowy styl życia społeczności szkolnej i lokalnej.
Aby to osiągnąć społeczność szkolna powinna starać się m.in.:
• kształtować poczucie odpowiedzialności za zdrowie u każdej osoby, w rodzinie i w społeczności lokalnej, 
• zachęcać do zdrowego stylu życia oraz stworzyć uczniom 
i pracownikom realne i atrakcyjne możliwości dokonywania zdrowych wyborów, 
• umożliwiać uczniom rozwój ich potencjału fizycznego, psychicznego i społecznego oraz wzmacniać w nich poczucie własnej wartości, 
• zapewnić sprzyjające zdrowiu środowisko do pracy i nauki, 
• włączyć edukację zdrowotną uczniów do programu nauczania szkoły z wykorzystaniem aktywizujących metod nauczania, 
• wyposażać uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do podejmowania wyborów dla poprawy własnego zdrowia oraz tworzenia zdrowego i bezpiecznego środowiska fizycznego, 
• włączyć do działań szkoły służbę zdrowia, zwłaszcza do edukacji zdrowotnej.


W tworzeniu Szkoły Promującej Zdrowie współuczestniczą:
- uczniowie;
-nauczyciele;
-rodzice;
- inni pracownicy szkoły;
- inne osoby ze społeczności lokalnej.

Dyrekcja oraz nauczyciele Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 6 czynią starania o włączenie nas do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie..

Pragniemy, aby nasza szkoła była:
• miejscem, w którym ludzie żyją, uczą się, pracują, bawią się
• miejscem, w którym społeczność szkolna podejmuje działania dla poprawy własnego samopoczucia i zdrowia
• miejscem, w którym uczniowie uczą się jak zdrowiej i lepiej żyć
• miejscem, w którym zachęca się innych ludzi ze swojego otoczenia do podejmowania podobnych decyzji.

Od 1 września 2010 r. do 23 czerwca 2011 r. w Zespole Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Wodzisławiu Śl. był realizowany program Szkoły Promującej Zdrowie. Program w zakresie czterech tematów: higiena, zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo, aktywność fizyczna, realizowały dzieci z trzech grup: 3,4 latków, 4,5 – latków oraz 5,6 – latków, łącznie 64 dzieci oraz nauczyciele (4 osoby) i personel administracyjny (4 osoby).

W szkole program realizowało 126 uczniów, 13 nauczycieli, 14 pracowników administracyjnych, pielęgniarka szkolna. Placówka współpracowała z Ośrodkiem Zdrowia w Kokoszycach, Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Wodzisławiu Śl. ,z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej , Radą Dzielnicy, Strażą Pożarną, Strażą Miejską, Komendą Policji, Radą Rodziców, współpraca ze szkołą w czeskim Spalowie, współpraca ze szkołą w Stryju na Ukrainie, współpraca ze Szkołą Podstawową nr 2 i Zespołem Szkół nr 3 w Wodzisławiu Śl. W realizację działań aktywnie włączyli się rodzice.

Głównym celem planu działań w roku szkolnym 2010 / 2011 było stworzenie zdrowej, bezpiecznej i przyjaznej placówki, zapewniającej wszechstronny rozwój dzieciom, nauczycielom i pracownikom, promującej zdrowy tryb życia, poprzez szerzenie wiedzy o zdrowiu i podejmowanie działań dla zdrowia.

Co zrealizowaliśmy w szkole

1,  Zebranie rodziców – zapoznanie z harmonogramem badań przesiewowych i profilaktycznych. 28. 09. 2011 r.

2.  Badanie wad postawy. kl. I – VI przeprowadzone przez lekarza rehabilitanta. Rozmowy indywidualne na temat profilu postawy- przebadano 21 uczniów

3.  Udział w akcji ,, Sprzątanie Świata”.

4.  Profilaktyka próchnicy – kl. I- VI fluoryzacja zębów

5.  Badanie stanu uzębienia w gabinecie stomatologicznym u uczniów kl. III.

6.  Badanie komputerowe słuchu. Kl. I, II, III

7.  Profilaktyka próchnicy kl. I- rola higieny zębów, przegląd dentystyczny, prelekcja, film, naklejki, ćwiczenia szczotkowania zębów. 22. 03. 2011 r.

8.  Gimnastyka korekcyjna dla dzieci kl. I – III.- uczestniczy 21 uczniów .

9.  Pij mleko- 3 razy w tygodniu dla wszystkich dzieci.

10. Owoce i warzywa w szkole – dla dzieci z kl. I - III.

11. Dożywianie dzieci – obiady sponsorowane dla 17 uczniów.

12. Konkurs plastyczny ,, Bezpieczna droga do szkoły”.

13. Wycieczki w góry do Ustronia – propagowanie turystyki pieszej.

14. Konkurs rysunkowy ,, Mamo, tato oddaj krew”.

15. Propagowanie akcji Honorowego Krwiodawstwa wśród rodziców- pogadanki, ulotki.

16. Konkurs plastyczny ,, Czyste powietrze – dobry klimat”.

17. Apel o tematyce zdrowotnej ,, Moda na zdrowie”- przygotowany przez uczniów kl. III. 28.10. 2010r.

18. Zbiórka zakrętek plastikowych ( w zamian za wózek inwalidzki dla dziecka niepełnosprawnego.)

19. Akcja z okazji ,, Dnia Czystego Powietrza”.( Krasnoludki nie palą śmieci._)15.11.2010r.

20. Konkurs rysunkowy ,, Jak dbam o higienę osobistą.

21. Wyjazd na basen - Gorzyce

22. Zawody sportowe piłka siatkowa, bieg z przeszkodami, piłka ręczna

23. Gazetki propagandowe.

24. Zdrowe odżywianie – zakładanie zielonych ogródków na oknach w klasach.

25. Kurs udzielania I pomocy – uczniowie klas I – VI.

26. Pogadanki w klasach na temat bezpieczeństwa w szkole , na ulicy, w domu i na boisku.

27.Spotkanie klas I – III z policjantami i maskotką policji Sznupkiem. 17. 11. 2010r.

28.Opracowanie kodeksów dla grupy na temat zachowania w szkole.

29. Apel z okazji,, Dnia Bezpiecznego Internetu ‘’– 11 . 02. 2011 r.

30. Dzień promocji Zdrowia.

31. Pierwsza pomoc kl. IV spotkanie z higienistką szkolną.

32.Spotkanie ze strażą miejską uczniów kl. III.

Polish Czech English Italian Ukrainian

Dzwonki

1 8.00 8.45
2 8.55 9.40
3 9.50 10.35
4 10.45 11.30
5 11.50 12.35
6 12.45 13.30
7 13.40 14.25
8 14.30 15.15
9 15.20 16.05

Jadłospis

jadlospis

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacja roku


2019/ 2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2 września 2019
 
 
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020
 
 
ZAKOŃCZENIE I semestru
10 stycznia 2020
 
 
FERIE ZIMOWE 
13 stycznia 2020- 26 stycznia 2020
 
 
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
9 kwietnia- 14 kwietnia 2020
 
EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ
 21 kwietnia 2020- język polski
22 kwietnia 2020- matematyka
23 kwietnia 2020- język angielski
 
 
Dni wolne od nauki bez odpracowania:
31 października 2019
30 kwietnia 2020
12 czerwca 2020
  
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
26 czerwca 2020 roku