Informujemy, że od 27 do 29 marca odbędą się rekolekcje wielkopostne.

Uczniowie codziennie mają zajęcia w szkole od godziny 8.00.
27 marca- spotkanie z ks. rekolekcjonistą w szkole. 
28 marca- nauki w kościele (od 08.00do 9.40 dla klas I-IV, od 10.00 do 11.30 dla klas V-VIII), po rekolekcjach dzieci wracają do szkoły pod opieką nauczycieli, na zajęcia.

29 marca- udział w Mszy św. o 9.00 (wcześniej odbędzie się pierwsza lekcja), pozostałe zajęcia według planu.