Informujemy, że od 27 do 29 marca odbędą się rekolekcje wielkopostne.

Uczniowie codziennie mają zajęcia w szkole od godziny 8.00.
27 marca- spotkanie z ks. rekolekcjonistą w szkole. 
28 marca- nauki w kościele (od 08.00do 9.40 dla klas I-IV, od 10.00 do 11.30 dla klas V-VIII), po rekolekcjach dzieci wracają do szkoły pod opieką nauczycieli, na zajęcia.

29 marca- udział w Mszy św. o 9.00 (wcześniej odbędzie się pierwsza lekcja), pozostałe zajęcia według planu.

Miło nam poinformować, że nasza szkoła pozyskała środki finansowe w wysokości 26544 zł na realizację dwóch projektów dotyczących profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania patologiom społecznym.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa nasza placówka pozyskała 4000 zł dla szkoły i 3000 zł dla przedszkola przy wkładzie własnym 1750 zł na nowe książki do biblioteki.

Darmowe grafiki wektorowe Dziewczynka

Red and Green Christmas Holiday Thank You Card

Zapraszamy przyszłorocznych Pierwszoklasistów

i ich Rodziców na Dzień Otwarty!

Czekamy na Was 28 lutego, od 17.00 do 19.00!

 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Kornela Makuszyńskiego w Wodzisławiu Śląski  w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 50 000,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

Podkategorie