Zajęcia pozalekcyjne

W naszej placówce oferujemy uczniom pomoc pedagoga szkolnego, zajęcia dla uczniów uzdolnionych w czasie kół zainteresowań oraz zajęcia kompensacyjno- wyrównawcze.
Funkcję pedagoga szkolnego pełnią pani mgr Danuta Dyrek

Godziny pracy pedagoga

Plan pracy pedagoga szkolnego

od 04.09.2018 do nadal

rok szkolny 2018/2019 ZSP nr 6 Wodzisław Śląski + ,,Bezpieczny Rejs”+ Godzina Profilaktyka
z klasą (lekcje wychowawcze)

Danuta Dyrek

Pomoc/wsparcie uczniów ze SPE 15 MIN i 15 MIN – 30 min - formy wsparcia

Nr

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08.00 -08.45

Zajęcia stymulujące funkcje percepcyjno-motoryczne

Gr VI

kl VII

       

2

08.55-09.40

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI-KONSULTACJE

       

3

09.50-10.35

INSTYTUCJE-KONSULTACJE

       

4

10.45-11.30

   

10.45-11.30

Ruchome

Lekcje wychowawcze, spotkania z klasą

 

5

11.45-12.30

   

11.40-12.40

GODZINA

REWALIDACJA

kl I

 

6

12.45-13.30

Zajęcia z kl II

Sensoplastyka®

12.45-13.30

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gr I

kl I

12.45-13.30

Indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gr II

kl VIII

12.45-13.30

Sensoplastyka ®

kl IV

12.45-13.30

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gr VIII

kl I

7

13.40-14.25

OPIEKA
I POMOC NAD UCZNIEM NIEPROMOWANYM

kl I

13.40-14.25

Praca nad stabilizacją emocji, współpracy w grupie

Gr VII kl IV

13.40-14.25

Zajęcia budujące poczucie własnej wartości, myślenie pozytywne

kl V

Grupa

   

8

14.30-15.15

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gr III

kl II, IV i V

       

9

   

15.15-16.00

KN- Dla każdego coś zdrowego

WARSZTATY KULINARNE

15.15.-16.00

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gr V

kl VII I VIII

15.15.-16.00

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gr IV

kl VI, VII I VIII