Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach

Nabór do szkoły i przedszkola.

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Informujemy, że do 30 marca można zapisać dzieci do przedszkola na rok szkolny 2010/2011.

Zgodnie z oczekiwaniami rodziców z dniem 15 lutego 2011 roku uwolnione zostały również obwody szkolne szkół podstawowych. W praktyce oznacza to, że nabór uczniów do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2011/2012 odbędzie się na nowych zasadach:

  1. Do 30 kwietnia rodzic dziecka decyduje do której szkoły chce zapisać swoje dziecko i zgłasza ten fakt na piśmie w sekretariacie szkoły.
  2. Do 15 maja dyrekcja szkoły podejmuje decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły wg limitu oddziałów oraz ilości zgłoszeń dzieci (decyduje kolejność wpływu podania, ale nie dotyczy to oddziałów gimnazjów, w których obowiązują inne zasady naborowe).
  3. Do 30 maja rodzic dziecka zostaje powiadomiony o przyjęciu dziecka do wybranej szkoły. W roku szkolnym 2011/2012 dotyczy to również „6-latków”.

Dzieci z obwodu szkoły przyjmowane są w pierwszej kolejności i poza wszelkimi limitami.
Miasto Wodzisław Śląski nie zapewnia dowozu dziecka spoza obwodu danej szkoły.

Dzień Bezpiecznego Internetu.

Pod hasłem: "Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie" obchodzono na początku lutego Dzień Bezpiecznego Internetu. Ta międzynarodowa inicjatywa ma na celu propagowanie bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu przez młodych ludzi. W tym roku głównym celem kampanii jest zwrócenie uwagi dzieci i mlodzieży, na fakt iż ich działania i decyzje podejmowane w sieci mają bezpośredni wpływ na realne życie. Ponadto ma pomóc w odpowiedzi na pytanie czy właściwie kreują swój wizerunek w sieci, czy swą aktywnością nie naruszają prywatności własnej lub innych użytkowników. Jak co roku przypomina też o problemie uzależnienia od życia w sieci.
W naszej placówce z inicjatywy pana mgr Włodzimierza Sidorowa uczniowie klasy szóstej zorganizowali obchody DBI. Sami opracowali scenariusz krótkiego przedstawienia, wyreżyserowali go oraz wcieli się w role aktorskie. Po przedstawieni wszyscy otrzymali ulotki z informacjami dotyczącymi bezpiecznego korzystania z Internetu.

J.P

Ach te bale w karnawale...

Tradycyjnie, co roku w naszej szkole odbywają się bale i dyskoteki karnawałowe.

Także w tym roku uczniowie klas I – III bawili się hucznie. Dzieci uczestniczyły w licznych konkursach, które dostarczyły im wiele  radości i zadowolenia oraz przyczyniły się do wzajemnej integracji

Zabawę dla uczniów zorganizowały nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: mgr Izabela Wija-Sobiech, mgr Henryka Elias, mgr Ewa Rybińska.

 

Sukces po śląsku.

10 grudnia 2010 r dwie uczennice z naszej szkoły- Julia Jeżyszek z klasy I i Patrycja Szulc z klasy III brały udział w Międzyszkolnym Konkursie Gwary Śląskiej w Szkole Podstawowej Nr 17.

Zadaniem uczestników było zaprezentowanie tekstu w gwarze śląskiej na temat śląskiej kuchni.

Nasze uczennice opowiadały o kołoczu i o pieczeniu chleba.

Drugie zadanie konkursowe to rozpoznanie i nazwanie po śląsku różnych produktów i przedmiotów związanych z kuchnią.Był: krepel, apluzyna, zista, woszt, żymła ale też rogolka, kulok i glaska.

Godani Patrycji o chlebie najbardziej spodobało się jurorom i przyznali Jej I miejsce.

Gratulujemy !!!

 

Fragment godki Patrycji:

Jo Ci pszaja sznitko chleba

sucho i poszmarowano

Chciałabych, cobyś była zy mnom

co wieczor i rano.


Na kożdym leżysz stole,

na Ślonsku i w Warszawie,

we knajpie z gwiozdkami

i na biydoka ławie.

 

Jo cie nigdy nie wyciepna,

choc suchyś i sczerstwiały,

bo wiym, że nosze rynce

cie z monki wygniotały

 

Nie musza mieć, milionof

styknie mi chleba sznita ,

bo złotym w kapsie

nie najym się do syta.

 

Tekst H. Elias

Zajęcia sportowe w czasie ferii

W czasie ferii w szkole odbędą się zajęcia sportowe, które poprowadzi pan Petro Herasym, serdecznie zapraszamy!

 

Poniedziałek 17.01.11

Gry i Zabawy ogólno rozwojowe – 1-3 SP 9:00-10:0

Turniej piłki nożnej– SP 4-6 SP 10:00-12:00

 

wtorek 18.01.11r.

Turniej „ Dwa Ognie „ – 1-3 SP 9:00- 10:00

Turniej piłki koszykowej – 4-6 SP 10:00- 12:00

 

środa 19.01.11.

Gry i zabawy z piłkami – 1-3 SP 9:00-1:00

Turniej piłki siatkowej – 4-6 SP 10:00- 12:00

 

czwartek 20.01.11r.

Turniej piłki nożnej – 1-3 SP 9:00- 10:00

Turniej piłki nożnej – 4-6 SP 10:00 – 12:00

 

piątek 21.01.11r.

Turniej piłki ręcznej – 4-6 SP 9:00-11:00

Gry i zabawy skocznościowe – 1-3 SP 11:00-12:00

 

poniedziałek 24.01.11.

Turniej piłki nożnej – 4-6 SP 9:00-11:00

Turniej piłki nożnej – 1-3 SP 11:00-12:00

 

wtorek 25.01.11r.

Turniej piłki siatkowej – 4-6 SP 9:00-11:00

Gry i zabawy z piłkami – 1-3 SP 11:00-12:00

 

środa 26.01.11r.

Turniej piłki koszykowej – 4-6 SP 9:00-11:00

Turniej „ Dwa Ognie „ – 1-3 SP 11:00-12:00

 

Czwartek 27.01.11r.

Turniej piłki ręcznej – 4-6 SP 9:00-11:00

Turniej piłki nożnej – 1-3 SP 11:00-12:00

 

Piątek 28.01.11r.

Gry i zabawy ogólno rozwojowe – 1-3 SP 9:00-10:00

Turniej piłki nożnej – 4-6 SP 10:00-12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "Pierwszaki" po raz trzeci

W roku szkolnym 2010/2011 ruszyła III edycja Projektu „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, skierowanego do uczniów klasy I. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Społeczny. Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej. Praca z dziećmi w ramach Projektu jest prowadzona w czasie zajęć obowiązkowych podczas realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowany na forum publicznym.

Wychowawca kl. I Ewa Rybińska

 

Polish Czech English Italian Ukrainian

Dzwonki

1 8.00 8.45
2 8.55 9.40
3 9.50 10.35
4 10.45 11.30
5 11.50 12.35
6 12.45 13.30
7 13.40 14.25
8 14.30 15.15
9 15.20 16.05

Jadłospis

jadlospis

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacja roku


2018/ 2019
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
3 września 2018
 
 
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
24 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019
 
 
ZAKOŃCZENIE I semestru
18 stycznia 2019
 
 
FERIE ZIMOWE 
11 lutego 2019- 24 lutego 2019
 
 
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
18 kwietnia- 23 kwietnia 2019
 
EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ
 15 kwietnia 2019- język polski
16 kwietnia 2019- matematyka
17 kwietnia 2019- język angielski
 
 
Dni wolne od nauki bez odpracowania:
do ustalenia
 
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
19 czerwca 2019 roku