Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach

Projekt "Pierwszaki" po raz trzeci

W roku szkolnym 2010/2011 ruszyła III edycja Projektu „ Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, skierowanego do uczniów klasy I. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską i Europejski Fundusz Społeczny. Koncepcja Projektu oparta jest na założeniu, że każde dziecko jest zdolne, a rolą dorosłych jest te zdolności dostrzec, rozwijać i wspierać. Głównym celem projektu jest wdrożenie elastycznego modelu edukacji, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka, z wykorzystaniem nowatorskich metod i treści kształcenia. Wieloaspektowe wspieranie rozwoju umysłowego, emocjonalnego, społecznego, fizycznego i motorycznego dzieci odbywać się będzie poprzez kształtowanie kompetencji kluczowych w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Wykorzystanie w praktyce tej teorii zapewni uczniom doświadczenia edukacyjne i społeczne na miarę ich zainteresowań, uzdolnień, możliwości i potrzeb. Umożliwi działania we wszystkich dziedzinach aktywności prowadzących do rozwijania kompetencji kluczowych, a szczególnie: językowej, matematyczno-przyrodniczej, artystycznej i ruchowej, komunikacyjno-informacyjnej oraz społecznej. Praca z dziećmi w ramach Projektu jest prowadzona w czasie zajęć obowiązkowych podczas realizacji podstawy programowej oraz na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Efektem uczestnictwa uczniów w zajęciach dodatkowych będzie pokaz efektów i osiągnięć dzieci zaprezentowany na forum publicznym.

Wychowawca kl. I Ewa Rybińska

 

Koncert Noworoczny

"Kiedy wieczór jest zimowy,
chaty w śniegu drzemią,
nastrój dziwny, wyjątkowy
snuje się nad ziemią..."

Już po raz szósty w niedzielny wieczór 9 stycznia w świątecznej atmosferze mieszkańcy Kokoszyc,wszyscy przyjaciele naszej placówki, uczniowie i nauczyciele spotkali się na Koncercie Noworocznym. Młodzi artyści zaprezentowali program pt.:"Co dzieje się w Betlejem?" przygotowany przez panią Hannę Koniorczyk.
W spektaklu udział wzięły również przedszkolaki przygotowane przez panią Marzenę Hoinkis. W organizacjię Koncertu zaangażowali się nauczyciele, pracownicy obsługi oraz Rady Rodziców naszej placówki. Opowieść o Narodzeniu Pańskim chociaż znana jest  od dwóch tysięcy lat, to wywołuje niezmienne wzruszenie , zwłaszcza gdy w rolach bioblijnych bohaterów rodzice i dziadkowie mogą podziwiać swoje pociechy, nauczyciele zaś swoich wychowanków.
Rosnąca z roku na rok  publiczność świadczy o tym , że Koncert Noworoczny na stałe wpisał się w kalendarz życia kulturalnego Kokoszyc, a ten styczniowy wieczór jest naprawdę wyjątkowy.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok !

Justyna Porwoł

Zaproszenie

Uczniowie i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 6
w Wodzisławiu Śląskim
mają zaszczyt zaprosic
na Koncert Noworoczny,
który odbędzie się 9 stycznia 2011 roku
o godzinie 17 00.

Ratujemy i uczymy ratować

Nawet pierwszaki potrafią ratować!DSC06202
W ZSP nr 6 w Wodzisławiu Śląskim również w tym roku szkolnym odbywają się cykliczne zajęcia pt. „Ratujemy   i uczymy ratować” w ramach programu prowadzonego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Przeszkoleni nauczyciele prowadzą zajęcia  nawet z pierwszoklasistami, ponieważ każdy powinien nauczyć się i znać podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy. Nawet skomplikowanie brzmiąca resuscytacja, to w rzeczywistości kilka prostych czynności. Jednak od tego, czy znajdzie się ktoś, kto je prawidłowo wykona, może zależeć czyjejś życie.

W ramach zajęć, które odbyły się 26 listopada  uczniowie poznali łańcuch przeżycia oraz nauczyli się jak dbać o własne bezpieczeństwo, oglądali różne przedmioty, które mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia, uczyli się jak prawidłowo wezwać pomoc. Za pomocą telefonów samodzielnie wzywali pomoc i prowadzili rozmowę z dyspozytorem.

Na koniec nastąpiła prezentacja  przez chętne dzieci zdobytych umiejętności i wiadomości.

Wszystkie zajęcia odbyły się w formie warsztatów  i ćwiczeń praktycznych. Cieszyły się dużym zainteresowaniem ze strony dzieci.

Zajęcia przygotowały: mgr Izabela Wija – Sobiech oraz mgr Ewa Rybińska

Pasowanie pierwszoklasistów

Wczoraj przedszkolaki dzisiaj pierwszaki


paso28 października 2010r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Wodzisławiu Śl odbyło się uroczyste pasowanie na uczniów dzieci z klasy pierwszej. Wśród zaproszonych gości obecna była pani wiceprezydent dr Aleksandra Chudzik, pani dyrektor mgr Ewa Sosna oraz rodzice i krewni uczniów klasy I. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który zawierał piosenki, wiersze, scenki ukazujące to, czego nauczyły się w pierwszych dwóch miesiącach nauki. Ten swoisty sprawdzian wiedzy i umiejętności wypadł pomyślnie, dlatego też dzieci zostały pasowane na uczniów. Nie zabrakło również” próby cytrynowej”, uczniowie musieli z uśmiechem zjeść kawałek cytryny i pokazać, że tak samo dzielnie będą sobie radzić z trudnościami w szkole. Na koniec przypieczętowali odciskiem kciuka swoją obecność na pamiątkowym plakacie. Pamiątkowe dyplomy, które otrzymali na pewno będą im przypominać o tym uroczystym dniu. Na imprezie tej nie mogło zabraknąć poczęstunku, który przygotowany został przez rodziców dzieci. Przy pięknie udekorowanych stołach dzieci i rodzice dzielili się wrażeniami z uroczystości, jak również spostrzeżeniami z pierwszych tygodni nauki w szkole. Tego typu imprezy z pewnością służą integracji i mają dobry wpływ na proces nauczania.

Ewa Rybińska- wych. kl.I

Goście z Ukrainy

OTWÓRZ OCZY NA SĄSIADA

W dniach od 19 do 26 września gościlismy w naszej szkole 11 uczniów i trzech nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Stryju, na Ukrainie. Pobyt w Polsce był drugim etapem realizacji projektu wymiany polsko-ukraińskiej pt.:"Otwórz oczy na sąsiada, poznaj jego zwyczaje i tradycje"- w czerwcu uczniowie naszej szkoły gościli na Ukrainie.Patronat  nad projektem sprawuje Narodowe Centrum Kultury.
W trakcie tygodniowego goście z Ukrainy mieli okazję poznać zarówno Kokoszyce jak i Wodzisław Śląski, gdzie zwiedzili m.in; sztolnię ćwiczebną, muzeum, rynek miasta. Wraz z uczniami naszej placówki uczestniczyli w warsztatach plastycznych i językowych, rozgrywkach sportowych, wspólnych zabawach przy muzyce oraz wycieczkach m.in. do Krakowa, które sprzyjały wzajemnemu poznaniu i integracji. Udział w projekcie był okazją do poznania kultury i tradycji obu sąsiadów pomimo bariery językowej, a także do zawarcia nowych znajomości, które jak mamy nadzieję będą podtrzymywane.
Justyna Porwoł
Polish Czech English Italian Ukrainian

Dzwonki

1 8.00 8.45
2 8.55 9.40
3 9.50 10.35
4 10.45 11.30
5 11.50 12.35
6 12.45 13.30
7 13.40 14.25
8 14.30 15.15
9 15.20 16.05

Jadłospis

jadlospis

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacja roku


2019/ 2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2 września 2019
 
 
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020
 
 
ZAKOŃCZENIE I semestru
10 stycznia 2020
 
 
FERIE ZIMOWE 
13 stycznia 2020- 26 stycznia 2020
 
 
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
9 kwietnia- 14 kwietnia 2020
 
EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ
 21 kwietnia 2020- język polski
22 kwietnia 2020- matematyka
23 kwietnia 2020- język angielski
 
 
Dni wolne od nauki bez odpracowania:
31 października 2019
30 kwietnia 2020
12 czerwca 2020
  
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
26 czerwca 2020 roku