Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września o godzinie 9 00 zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły
na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011.
Z tej okazji życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Gronu Pedagogicznemu,
by ten rok szkolny był pełen niezapomnianych chwil,
do których będziemy ze wzruszeniem po latach wracać we wspomnieniach.


Rodzicom pierwszoklasistów przypominamy
o dostarczeniu do sekretariatu szkoły rogów obfitości, które zostaną uroczyście wręczone 1 września.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIUM SZKOLNE

Od 1 września br. będzie prowadzony nabór wniosków o udzielanie pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego -

"stypendia szkolne".

O pomoc materialną mogą również ubiegać się słuchacze kolegiów, którzy wnioski mogą składać od 15 września br.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011 jest do pobrania na stronie internetowej Miasta - www.wodzislaw-slaski.pl/ (zakładka Wirtualne Biuro Obsługi Klienta /Wydział Edukacji) lub bezpośrednio w Wydziale Edukacji oraz Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w terminie:

1) do 15 września w przypadku uczniów szkół i wychowanków ośrodków,

2) do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, których dochód netto przypadający na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 351 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę i może wynosić miesięcznie od 80 % do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego (tj. od 72,80 zł do 136,50 zł miesięcznie).

W ramach stypendium może być zrefundowany m. in.:

1) zakup podręczników szkolnych, lektur, pomocy naukowych, słowników, encyklopedii,

atlasów, tablic matematycznych i innych pomocy dydaktycznych w zaleŜności od kierunku

kształcenia;

2) zakup zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka lub tornistra;

3) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego lub zajęcia rekreacyjno-sportowe;

4) zakup pomocy naukowych związanych z nauczanym przedmiotem oraz kierunkiem

kształcenia;

5) wyjazd na wycieczkę dydaktyczną, zieloną szkołę oraz obóz naukowy;

6) bilet miesięczny na dojazd do szkoły.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta

Wodzisławia Śląskiego - Pani Anna Bierska i Barbara Łangowska - tel. 032 453 93 11

Każde dziecko jest zdolne

Każde dziecko jest zdolne, czyli  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

spkdziecW Szkole Podstawowej nr 15 w Wodzisławiu Śląskim zakończył się drugi etap realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w drugim etapie adresowane były dla uczniów klasy I, której wychowawcą jest Izabela Wija – Sobiech.

Udział w tym przedsięwzięciu daje szansę rozwoju zainteresowań, zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka. Wspieranie rozwoju uczniów odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności dziecka, a szczególnie: językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej i społecznej. Na etapie nauczania początkowego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału. Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w  kompetencje jest aktywność własna ucznia.

Czytaj więcej: Każde dziecko jest zdolne

Otwórz oczy na sąsiada- z wizytą na Ukrainie

W dniach od 8 do 15 czerwca uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śl gościli na Ukrainie w ramach projektu pt „Otwórz oczy na sąsiada, poznaj jego zwyczaje i tradycje”, współfinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Szkołą partnerską jest Stryjska Szkoła Ogólnokształcąca nr 7 w Stryju, do której uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
Projekt zakładał poznanie sztuki, kultury, tradycji i języka zaprzyjaźnionych narodów. Cele zostały zrealizowane podczas wycieczek np. do  Lwowa  i na cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie oddali hołd poległym,  Morszyna czy Jeremczy. Historia Ukrainy została przybliżona młodzieży między innymi podczas  zwiedzania zamku w Olesku.
Integracja młodzieży następowała dzięki wspólnym spacerom, dyskotekom, zajęciom sportowym i warsztatom, na których dzieci miały okazję poznać podstawowe zwroty języka sąsiada.
Pobyt przebiegał w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze co sprzyjało zawiązaniu wielu przyjaźni i znajomości, które z pewnością będą kontynuowane. Szczere przyjęcie przez gospodarzy sprawiło, że wizytę na Ukrainie będziemy miło i długo wspominać.
Informację przygotowała
Małgorzata Szkopek

Każde dziecko jest zdolne...

Każde dziecko jest zdolne, czyli  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
W Szkole Podstawowej nr 15 w Wodzisławiu Śląskim zakończył się drugi etap realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w drugim etapie adresowane były dla uczniów klasy I, której wychowawcą jest Izabela Wija – Sobiech.
Udział w tym przedsięwzięciu daje szansę rozwoju zainteresowań, zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka. Wspieranie rozwoju uczniów odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności dziecka, a szczególnie: językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej i społecznej. Na etapie nauczania początkowego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału. Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w  kompetencje jest aktywność własna ucznia.
Współczesna szkoła, wprowadzając nowoczesne koncepcje wychowania, musi uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości wychowanków, sprzyjać procesom optymalizacji osiągnięć szkolnych i przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Właśnie dlatego w nasze szkole był realizowany projekt “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Szkoła otrzymała wiele pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania przy realizacji projektu. Praca z dziećmi była prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych (50 godzin).
2 czerwca odbył się pokaz umiejętności i efektów, które nabyli uczniowie klasy I podczas realizacji projektu pod hasłem „ZE STACYJAKI SIEDMIU SMUTKÓW- NA SPOTKANIE  Z BAJKĄ I DOBRĄ ZABAWĄ – RUSZA POCIĄG KRASNOLUDKÓW”. Na pokaz umiejętności przybyli  rodzice,  społeczność lokalna oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością uroczystość uświetniła pani Wiesława Kiermaszek – Lamla, której występ bardzo się podobał. Pociąg krasnoludków wyruszył na spotkanie z Czerwonym Kapturkiem. Następnie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne, wokalne, taneczne oraz sportowe. Zaprosiły również do wspólnej zabawy wszystkich zaproszonych gości.
Na zakończenie pokazu wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom z napisem „Każde dziecko jest zdolne” oraz pacynkę myszkę – patronkę projektu.
Realizacja całego projektu składającego się z trzech etapów potrwa do 2011 roku.  W nowym roku szkolnym  projekt  poprowadzi pani Ewa Rybińska z uczniami klasy I.

tekst: Izabela Wija-Sobiech

Akcja krwiodawstwa

krewAkcja krwiodawstwa
Wszyscy mieszkańcy Kokoszyc

Rada Dzielnicy Kokoszyce oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Kokoszycach zaprasza wszystkich mieszkańców dzielnicy do udziału w akcji krwiodawczej, która odbędzie się w niedzielę 20 czerwca 2010r., od 900 do 1230 w Domu Parafialnym przy kościele Niepokalanego Serca Maryi w Kokoszycach

Oddanie krwi dla bliźnich jest humanitarnym gestem oraz okazją do wykonania badań laboratoryjnych własnej krwi.

Krew może oddać każdy zdrowy człowiek w wieku 18÷65 lat, ważący co najmniej 50 kg. Przychodząc oddać krew, należy posiadać dokument tożsamości. Nie należy być na czczo, lecz po lekkostrawnym, ubogim w tłuszcze posiłku. Przed oddaniem krwi pić więcej płynów, najlepiej niegazowaną wodę mineralną, herbatę lub soki owocowe.

                                                                                    Serdecznie zapraszamy

Polish Czech English Italian Ukrainian

Dzwonki

1 8.00 8.45
2 8.55 9.40
3 9.50 10.35
4 10.45 11.30
5 11.50 12.35
6 12.45 13.30
7 13.40 14.25
8 14.30 15.15
9 15.20 16.05

Jadłospis

jadlospis

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacja roku


2019/ 2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2 września 2019
 
 
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020
 
 
ZAKOŃCZENIE I semestru
10 stycznia 2020
 
 
FERIE ZIMOWE 
13 stycznia 2020- 26 stycznia 2020
 
 
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
9 kwietnia- 14 kwietnia 2020
 
EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ
 21 kwietnia 2020- język polski
22 kwietnia 2020- matematyka
23 kwietnia 2020- język angielski
 
 
Dni wolne od nauki bez odpracowania:
31 października 2019
30 kwietnia 2020
12 czerwca 2020
  
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
26 czerwca 2020 roku