Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach

Pasowanie pierwszoklasistów

Wczoraj przedszkolaki dzisiaj pierwszaki


paso28 października 2010r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 6 w Wodzisławiu Śl odbyło się uroczyste pasowanie na uczniów dzieci z klasy pierwszej. Wśród zaproszonych gości obecna była pani wiceprezydent dr Aleksandra Chudzik, pani dyrektor mgr Ewa Sosna oraz rodzice i krewni uczniów klasy I. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który zawierał piosenki, wiersze, scenki ukazujące to, czego nauczyły się w pierwszych dwóch miesiącach nauki. Ten swoisty sprawdzian wiedzy i umiejętności wypadł pomyślnie, dlatego też dzieci zostały pasowane na uczniów. Nie zabrakło również” próby cytrynowej”, uczniowie musieli z uśmiechem zjeść kawałek cytryny i pokazać, że tak samo dzielnie będą sobie radzić z trudnościami w szkole. Na koniec przypieczętowali odciskiem kciuka swoją obecność na pamiątkowym plakacie. Pamiątkowe dyplomy, które otrzymali na pewno będą im przypominać o tym uroczystym dniu. Na imprezie tej nie mogło zabraknąć poczęstunku, który przygotowany został przez rodziców dzieci. Przy pięknie udekorowanych stołach dzieci i rodzice dzielili się wrażeniami z uroczystości, jak również spostrzeżeniami z pierwszych tygodni nauki w szkole. Tego typu imprezy z pewnością służą integracji i mają dobry wpływ na proces nauczania.

Ewa Rybińska- wych. kl.I

Goście z Ukrainy

OTWÓRZ OCZY NA SĄSIADA

W dniach od 19 do 26 września gościlismy w naszej szkole 11 uczniów i trzech nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły w Stryju, na Ukrainie. Pobyt w Polsce był drugim etapem realizacji projektu wymiany polsko-ukraińskiej pt.:"Otwórz oczy na sąsiada, poznaj jego zwyczaje i tradycje"- w czerwcu uczniowie naszej szkoły gościli na Ukrainie.Patronat  nad projektem sprawuje Narodowe Centrum Kultury.
W trakcie tygodniowego goście z Ukrainy mieli okazję poznać zarówno Kokoszyce jak i Wodzisław Śląski, gdzie zwiedzili m.in; sztolnię ćwiczebną, muzeum, rynek miasta. Wraz z uczniami naszej placówki uczestniczyli w warsztatach plastycznych i językowych, rozgrywkach sportowych, wspólnych zabawach przy muzyce oraz wycieczkach m.in. do Krakowa, które sprzyjały wzajemnemu poznaniu i integracji. Udział w projekcie był okazją do poznania kultury i tradycji obu sąsiadów pomimo bariery językowej, a także do zawarcia nowych znajomości, które jak mamy nadzieję będą podtrzymywane.
Justyna Porwoł

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

1 września o godzinie 9 00 zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły
na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2010/2011.
Z tej okazji życzymy wszystkim Uczniom, Rodzicom i Gronu Pedagogicznemu,
by ten rok szkolny był pełen niezapomnianych chwil,
do których będziemy ze wzruszeniem po latach wracać we wspomnieniach.


Rodzicom pierwszoklasistów przypominamy
o dostarczeniu do sekretariatu szkoły rogów obfitości, które zostaną uroczyście wręczone 1 września.

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

STYPENDIUM SZKOLNE

Od 1 września br. będzie prowadzony nabór wniosków o udzielanie pomocy materialnej

o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków zamieszkałych na terenie miasta Wodzisławia Śląskiego -

"stypendia szkolne".

O pomoc materialną mogą również ubiegać się słuchacze kolegiów, którzy wnioski mogą składać od 15 września br.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2010/2011 jest do pobrania na stronie internetowej Miasta - www.wodzislaw-slaski.pl/ (zakładka Wirtualne Biuro Obsługi Klienta /Wydział Edukacji) lub bezpośrednio w Wydziale Edukacji oraz Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego. Wypełnione wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego w terminie:

1) do 15 września w przypadku uczniów szkół i wychowanków ośrodków,

2) do 15 października w przypadku słuchaczy kolegiów.

O stypendium mogą się ubiegać osoby, których dochód netto przypadający na jednego członka w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 351 zł zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.

Wysokość stypendium szkolnego uzależniona jest od wysokości dochodu na osobę i może wynosić miesięcznie od 80 % do 150 % kwoty zasiłku rodzinnego (tj. od 72,80 zł do 136,50 zł miesięcznie).

W ramach stypendium może być zrefundowany m. in.:

1) zakup podręczników szkolnych, lektur, pomocy naukowych, słowników, encyklopedii,

atlasów, tablic matematycznych i innych pomocy dydaktycznych w zaleŜności od kierunku

kształcenia;

2) zakup zeszytów, przyborów szkolnych, plecaka lub tornistra;

3) zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego lub zajęcia rekreacyjno-sportowe;

4) zakup pomocy naukowych związanych z nauczanym przedmiotem oraz kierunkiem

kształcenia;

5) wyjazd na wycieczkę dydaktyczną, zieloną szkołę oraz obóz naukowy;

6) bilet miesięczny na dojazd do szkoły.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy w Wydziale Edukacji Urzędu Miasta

Wodzisławia Śląskiego - Pani Anna Bierska i Barbara Łangowska - tel. 032 453 93 11

Każde dziecko jest zdolne

Każde dziecko jest zdolne, czyli  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”

spkdziecW Szkole Podstawowej nr 15 w Wodzisławiu Śląskim zakończył się drugi etap realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w drugim etapie adresowane były dla uczniów klasy I, której wychowawcą jest Izabela Wija – Sobiech.

Udział w tym przedsięwzięciu daje szansę rozwoju zainteresowań, zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka. Wspieranie rozwoju uczniów odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności dziecka, a szczególnie: językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej i społecznej. Na etapie nauczania początkowego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału. Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w  kompetencje jest aktywność własna ucznia.

Czytaj więcej: Każde dziecko jest zdolne

Otwórz oczy na sąsiada- z wizytą na Ukrainie

W dniach od 8 do 15 czerwca uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śl gościli na Ukrainie w ramach projektu pt „Otwórz oczy na sąsiada, poznaj jego zwyczaje i tradycje”, współfinansowanym przez Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Szkołą partnerską jest Stryjska Szkoła Ogólnokształcąca nr 7 w Stryju, do której uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 18 lat.
Projekt zakładał poznanie sztuki, kultury, tradycji i języka zaprzyjaźnionych narodów. Cele zostały zrealizowane podczas wycieczek np. do  Lwowa  i na cmentarz Orląt Lwowskich, gdzie oddali hołd poległym,  Morszyna czy Jeremczy. Historia Ukrainy została przybliżona młodzieży między innymi podczas  zwiedzania zamku w Olesku.
Integracja młodzieży następowała dzięki wspólnym spacerom, dyskotekom, zajęciom sportowym i warsztatom, na których dzieci miały okazję poznać podstawowe zwroty języka sąsiada.
Pobyt przebiegał w bardzo miłej i przyjacielskiej atmosferze co sprzyjało zawiązaniu wielu przyjaźni i znajomości, które z pewnością będą kontynuowane. Szczere przyjęcie przez gospodarzy sprawiło, że wizytę na Ukrainie będziemy miło i długo wspominać.
Informację przygotowała
Małgorzata Szkopek
Polish Czech English Italian Ukrainian

Dzwonki

1 8.00 8.45
2 8.55 9.40
3 9.50 10.35
4 10.45 11.30
5 11.50 12.35
6 12.45 13.30
7 13.40 14.25
8 14.30 15.15
9 15.20 16.05

Jadłospis

jadlospis

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacja roku


2019/ 2020
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2 września 2019
 
 
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
23 grudnia 2019 - 1 stycznia 2020
 
 
ZAKOŃCZENIE I semestru
10 stycznia 2020
 
 
FERIE ZIMOWE 
13 stycznia 2020- 26 stycznia 2020
 
 
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
9 kwietnia- 14 kwietnia 2020
 
EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ
 21 kwietnia 2020- język polski
22 kwietnia 2020- matematyka
23 kwietnia 2020- język angielski
 
 
Dni wolne od nauki bez odpracowania:
31 października 2019
30 kwietnia 2020
12 czerwca 2020
  
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
26 czerwca 2020 roku