Każde dziecko jest zdolne...

Każde dziecko jest zdolne, czyli  „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”
W Szkole Podstawowej nr 15 w Wodzisławiu Śląskim zakończył się drugi etap realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia w drugim etapie adresowane były dla uczniów klasy I, której wychowawcą jest Izabela Wija – Sobiech.
Udział w tym przedsięwzięciu daje szansę rozwoju zainteresowań, zdolności i umiejętności uczenia się zgodnie z indywidualnym rytmem rozwoju oraz indywidualnym profilem inteligencji dziecka. Wspieranie rozwoju uczniów odbywa się poprzez kształtowanie kompetencji w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda Gardnera. Umożliwia działania we wszystkich dziedzinach aktywności dziecka, a szczególnie: językowej, matematyczno – przyrodniczej, artystycznej, ruchowej, komunikacyjno – informacyjnej i społecznej. Na etapie nauczania początkowego każdy uczeń potrzebuje wsparcia dla efektywnej realizacji własnego potencjału. Proces kształcenia oparty na aktywności i samodzielności, wiązaniu poznania z działaniem i respektowaniu indywidualnego profilu inteligencji, to istota nowoczesnej szkoły. Warunkiem zdobywania doświadczeń i przekształcania ich w  kompetencje jest aktywność własna ucznia.
Współczesna szkoła, wprowadzając nowoczesne koncepcje wychowania, musi uwzględniać zmieniające się potrzeby i możliwości wychowanków, sprzyjać procesom optymalizacji osiągnięć szkolnych i przygotować do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Właśnie dlatego w nasze szkole był realizowany projekt “Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Szkoła otrzymała wiele pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania przy realizacji projektu. Praca z dziećmi była prowadzona podczas zajęć obowiązkowych w ramach realizacji podstawy programowej oraz na zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych (50 godzin).
2 czerwca odbył się pokaz umiejętności i efektów, które nabyli uczniowie klasy I podczas realizacji projektu pod hasłem „ZE STACYJAKI SIEDMIU SMUTKÓW- NA SPOTKANIE  Z BAJKĄ I DOBRĄ ZABAWĄ – RUSZA POCIĄG KRASNOLUDKÓW”. Na pokaz umiejętności przybyli  rodzice,  społeczność lokalna oraz zaproszeni goście. Swoją obecnością uroczystość uświetniła pani Wiesława Kiermaszek – Lamla, której występ bardzo się podobał. Pociąg krasnoludków wyruszył na spotkanie z Czerwonym Kapturkiem. Następnie dzieci zaprezentowały swoje umiejętności muzyczne, wokalne, taneczne oraz sportowe. Zaprosiły również do wspólnej zabawy wszystkich zaproszonych gości.
Na zakończenie pokazu wszyscy uczniowie otrzymali pamiątkowy dyplom z napisem „Każde dziecko jest zdolne” oraz pacynkę myszkę – patronkę projektu.
Realizacja całego projektu składającego się z trzech etapów potrwa do 2011 roku.  W nowym roku szkolnym  projekt  poprowadzi pani Ewa Rybińska z uczniami klasy I.

tekst: Izabela Wija-Sobiech