"Kiedy wieczór jest zimowy,
chaty w śniegu drzemią,
nastrój dziwny, wyjątkowy
snuje się nad ziemią..."

Już po raz szósty w niedzielny wieczór 9 stycznia w świątecznej atmosferze mieszkańcy Kokoszyc,wszyscy przyjaciele naszej placówki, uczniowie i nauczyciele spotkali się na Koncercie Noworocznym. Młodzi artyści zaprezentowali program pt.:"Co dzieje się w Betlejem?" przygotowany przez panią Hannę Koniorczyk.
W spektaklu udział wzięły również przedszkolaki przygotowane przez panią Marzenę Hoinkis. W organizacjię Koncertu zaangażowali się nauczyciele, pracownicy obsługi oraz Rady Rodziców naszej placówki. Opowieść o Narodzeniu Pańskim chociaż znana jest  od dwóch tysięcy lat, to wywołuje niezmienne wzruszenie , zwłaszcza gdy w rolach bioblijnych bohaterów rodzice i dziadkowie mogą podziwiać swoje pociechy, nauczyciele zaś swoich wychowanków.
Rosnąca z roku na rok  publiczność świadczy o tym , że Koncert Noworoczny na stałe wpisał się w kalendarz życia kulturalnego Kokoszyc, a ten styczniowy wieczór jest naprawdę wyjątkowy.
Wszystkim serdecznie dziękujemy i zapraszamy za rok !

Justyna Porwoł