W dniach 13- 15 marca gościliśmy w szkole na Słowenii, w małym miasteczku Dobrova. Oprócz naszej szkoły w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z pozostałych szkół partnerskich programu Comenius tzn. Hiszpanii, Włoch, Niemiec oraz Grecji. Szkoła goszcząca przygotowała dla nas szereg prezentacji dotyczących kultury oraz zwyczajów ich kraju. Wizyta była okazją do omówienia działań które zostały podjęte w ramach projektu. Ponadto szkolni koordynatorzy projektów przygotowali kolejne działania oraz uzgodnili terminy ich realizacji. Spotkanie na Słowenii było także okazją do wymiany doświadczeń, porównania systemów edukacyjnych oraz metod nauczania.

Z niecierpliwością czekamy na przyjazd gości z krajów partnerskich do Polski. Wizyta w Polsce została zaplanowana na początek czerwca.

mgr Dagmara Władarz