Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6

w Wodzisławiu Śląskim - Kokoszycach

Example of Section Blog layout (FAQ section)

Wymagania edukacyjne

Edukacja wczesnoszkolna klasa 1

Edukacja wczesnoszkolna klasa 2

Religia

Język polski

Język angielski

Język niemiecki

Matematyka

Historia

Biologia

Geografia

Przyroda

Chemia

Fizyka

Informatyka

Muzyka

Przyroda

Plastyka

Technika

Wiedza o społeczeństwie

Edukacja dla bezpieczeństwa

Wychowanie fizyczne

Uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności na poziomie koniecznym określonych w Przedmiotowym Systemie Oceniania oraz nie uzyskał średniej oceny śródrocznej/ rocznej co najmniej 1,65 otrzymuje ocenę niedostateczną śródroczną/roczną z danego przedmiotu.

 

Polish Czech English Italian Ukrainian

Dzwonki

1 8.00 8.45
2 8.55 9.40
3 9.50 10.35
4 10.45 11.30
5 11.50 12.35
6 12.45 13.30
7 13.40 14.25
8 14.30 15.15
9 15.20 16.05

Jadłospis

jadlospis

Na stronie gościmy

Odwiedza nas 41 gości oraz 0 użytkowników.

Organizacja roku


2018/ 2019
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
3 września 2018
 
 
ZIMOWA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
24 grudnia 2018 - 1 stycznia 2019
 
 
ZAKOŃCZENIE I semestru
18 stycznia 2019
 
 
FERIE ZIMOWE 
11 lutego 2019- 24 lutego 2019
 
 
WIOSENNA PRZERWA ŚWIĄTECZNA
18 kwietnia- 23 kwietnia 2019
 
EGZAMIN PO KLASIE ÓSMEJ
 15 kwietnia 2019- język polski
16 kwietnia 2019- matematyka
17 kwietnia 2019- język angielski
 
 
Dni wolne od nauki bez odpracowania:
do ustalenia
 
 
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
19 czerwca 2019 roku