posiłek.jpg

W naszej placówce realizowany jest program "Posiłek w szkole i w domu".

Jest on dofinansowany z budżetu państwa i realizowany  w porozumieniu z Gminą Wodzisłąw Śląski.

Jego celem jest  wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.